فایک/رافیکی

فایک (رافیکی)

فایک با خرید کمپانی انگلیسی رافیکی در اواخر سال 2010 و تغییر نام به فایک انگلستان گستره جدیدی از محصولات و مصرف کنندگان را به امپراتوری خود در صنعت اعلام و اطفاءحریق اضافه نمود.

اولین قدم تکمیل تاییدیه LPCB و UL برای کلیه محصولات، تغیییر سخت افزاری در نیمی از قطعات از جمله اقدامات پس از تغییر از رافیکی به فایک بوده است. 

فایک انگلستان، همچنان با تولید کلیه محصولات در کارخانه خود در ولز جنوبی و با استفاده از تکنولوژی میکروپروسسوری چند هسته ای در قطعات سیستم اعلام حریق هوشمند به عنوان پیشرو در این صنعت می باشد. 

فایک با تنوع تولید بیش از 80 محصول در دو نوع سیستم های متعارف و آدرس پذیر و قابلیت انطباق با محیط نصب، اطمینان به عملکرد صحیح و انتخاب هوشمندانه حساسیت، آرامش خاطر و ثبات در عملکرد را به همراه دارد. 

 


 

tw  Capture     qu
سیستم های هوشمند متعارف               متفرقه متعارف و آدرس پذیر سیستم های هوشمند آدرس پذیر