مقایسه سیستم های اطفاء حریق FirePro

firepro

 

مقایسه سیستم اطفاء حریق FirePro با سایر مهارکننده های آتش

 

                            

   

 

تاثیرات بر روی محیط

 

تاثیرات بر روی اموال

 

تاثیرات بر روی انسان

 

 

پسماند ها به سختی از بین می روند و کف می تواند سمی باشد.

 

در مقادیر زیاد آب می تواند باعث خوردگی شود و مابقی آن برای تجهیزات الکترونیکی و برقی مضر است.

 

زمان استفاده در سیستم های ثابت حفاظت از انسان ضروری است.

 

 

کف و آب

 

در زمان اطفاء می تواند باعث ایجاد مواد و گازهای مضر شود.

 

عوارض بسیاری از جمله خرابی اموال در پی دارد.

 

به طور کلی ، در مهار آتش آب هیچگونه زیانی برای انسان ندارد.

 

 

آب

 

 

به طور کلی حجم زیادی از گاز دی اکسید کربن از منابع دیگری آزاد می شود .

 

آتش را به خوبی خاموش می کند اما اثرات خنک کننده آن سببب تراکم مه مضر برای الکتریسیته و لوازم الکترونیکی می شود.

 

 

در فضاهای محصور در توده های آتش خطرات بالا برای انسان به همراه دارد.

 

 

 

دی اکسید کربن

 

گازهایی هستند که به طور طبیعی به وجود می آیند بنابراین تهدیدی در پی ندارد.

 

هیچگونه آسیبی را بوجود نمی آورد ولی در طولانی مدت بر روی بردهای الکترونیکی تاثیر می گذارد.

 

در زمان استفاده به صورت مجزا موجب کاهش اکسیژن مورد نیاز مغز انسان می شود.

 

 

گازهای خنثی مانند FM200

 

 

مضر برای محیط

 

 

هیچگونه آسیبی را بوجود

نمی آورد

 

در حضور انسان می تواند به کار رود اما به دلیل پی آمد عوارض ناشی از تقلیل لایه ازن تحریم شده است.

 

 

هالون

 

موافق محیط ، موافق لایه ازن و یک محصول  سبز که موافق با استاندارد محیط زیست می باشد.

 

 

هیچگونه آسیبی را بوجود

نمی آورد

 

 

در حضور انسان می تواند استفاده شود اما با حفظ غلظت تعیین شده.

 

 

ایروسل

 

 

دانلود : مقایسه فایرپرو