عرضه محصولات AFER

عرضه محصولات AFER

 

 

با بهترین کیفیت و با درنظرگرفتن بیشترین گزینه ها

 

 

جهت استفاده در پروژه های سیستم  اطفاء حریق

 

 

 

********************************

تمدید مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیرفایک از آتش نشانی اصفهان

مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق

 

متعارف و آدرس پذیرفایک

 

 

از آتش نشانی اصفهان

 

تمدید شد

 

*******************************************

پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین صنایع حفاظتی ، امنیتی و آتش نشانی

حضور شرکت فنی مهندسی عماد در

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین

 

صنایع حفاظتی، امنیتی ، ایمنی و آتش نشانی

 

اصفهان 18 تا 21 آذر ماه 1393

 

پل شهرستان - محل دائمی نمایشگاههای اصفهان

 

سالن میرداماد - غرفه A9

 

***********************************************************