پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین صنایع حفاظتی ، امنیتی و آتش نشانی

حضور شرکت فنی مهندسی عماد در

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین

 

صنایع حفاظتی، امنیتی ، ایمنی و آتش نشانی

 

اصفهان 18 تا 21 آذر ماه 1393

 

پل شهرستان - محل دائمی نمایشگاههای اصفهان

 

سالن میرداماد - غرفه A9

 

***********************************************************