پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین صنایع حفاظتی ، امنیتی و آتش نشانی

حضور شرکت فنی مهندسی عماد در

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین

 

صنایع حفاظتی، امنیتی ، ایمنی و آتش نشانی

 

اصفهان 18 تا 21 آذر ماه 1393

 

پل شهرستان - محل دائمی نمایشگاههای اصفهان

 

سالن میرداماد - غرفه A9

 

***********************************************************

 

 

 

تمدید مجوز فعالیت سیستم اطفاء حریق

    تمدید مجوز فعالیت سیتم اطفاء حریق ایروسل (فایر پرو) از آتش نشانی

 

             استان اصفهان در مرداد ماه سال جاری 

 

******************************

 

دریافت مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق فایک

 

دریافت مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق آدرس پذیرو متعارف

 

مارک فایک انگلستان

 

از آتش نشانی استان اصفهان

 

 

 

******************************